previous arrow
next arrow
Slider


OM OSS

Välkommen till familjära fullservicehotellet Dannegården i Trelleborg. Hos oss finner du både hotell, restaurang och konferensmöjligheter.

Denna skeppsredarvilla från 1910 ägs och drivs av Familjen Ivholt sedan 2013 då de tog över både ägarskap och drift. Med många års resande och upplevelser från många olika hotell och restauranger världen över har familjen Ivholt ett tydligt mål med hur de vill driva och utveckla Dannegården – för den bästa upplevelse och trivsel för dig som gäst. Med bakgrund inom modern Dansk och Svensk Design mot detaljhandel har de satt sin unika prägel med en välbalanserad inredning mellan gammalt och nytt. De har under sin tid på Dannegården, med välsignelse från herr Dannegård själv, utvecklat både hotellet, konferensavdelningen och restaurangen till en mötesplats för både lokala Trelleborgare, arbetsresande och turister. Tillsammans med personalen fokuserar de på god service och en trevlig helhetsupplevelse för alla våra gäster.

Dannegården – den självklara mötesplatsen – öppet för alla

Katarina & Ulf Ivholt – Ägare av Hotell Dannegården sedan oktober 2013

Federico – Köksmästare

David – Kock

Mia S – Reception/konferens ansvarig

Johan – Restaurang 

Linda – Frukostvärdinna

Dennis – Administrativa TA SIG TILL DANNEGÅRDEN

Med bil:

Från Malmö kör du E6 mot Trelleborg ca 25 minuter. Efter väg 108 mot Lund (3e ljuset) tar du direkt vänster. Du är framme vid Dannegården.
Från Lund väg 108 Lund ca 30 minuter
Från Kastrup och Sturup ca 40 minuter.
Från Österlen, Ystad kör du E65 svänger av Svedala mot Trelleborg och väg 108. Följ vägen ända ner till Havet och sedan sväger du vänster vid ljusen och direkt vänster igen.

Med buss:

Ta buss 146 från Malmö Centralstation, stig av vid hållplats ”Trelleborg Central”, därefter 5 minuters promenad till Strandgatan 32.
Busslinje 346 går även mellan Trelleborg och Hyllie under vardagar (för de som kommer via Danmark)

Med buss 190 tar ni er från Ystad mot Trelleborg

Båt:

Ca 5 minuters promenad från färjeterminalen TT Line och Stena Line.

Tåg:

Ta Pågatåget till Trelleborg C Och där efter ca 5 minuters promenad längs Strandgatan.


GDPR

GDPR (Personuppgifter)

Ivholts Restaurang & Hotell AB (Dannegården Trelleborg) (org.nr 556944-8854) är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i samband med att någon utav våra tjänster bokas. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Personuppgifter används för att administrera, bearbeta dina bokningar och optimera din upplevelse i vår kommunikation med dig. Var vänlig och läs nedan för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga regler.

Insamling och behandling av Personuppgifter
Vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en bokning eller under och efter din vistelse.

När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Information från och om dig som vi samlar in och behandlar
Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för vår verksamhet. Detta är information som du har gett oss direkt eller som du har gett oss via en resebyrå eller en agent. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, nationalitet, en eventuell länk till företag, krav på särskild diet eller annan information du själv väljer att lämna i kontakt med vår verksamhet.

Ändamål för vilka vi behandlar dina Personuppgifter
Vår verksamhet använder Personuppgifter för att:

bearbeta dina bokningar och beställningar
kontakta dig via t.ex. Telefon, sms eller e-post, eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse.
diagnostisera fel och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet en tjänst,
upprätthålla bästa möjliga kommunikation med dig avseende våra tjänster,
öka din nytta och upplevelse av våra tjänster

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att verksamheten inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta.

Var vi lagrar och överför dina Personuppgifter
Verksamheten lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Eventuella underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för vår räkning, i enlighet med våra instruktioner, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

Vi kan lämna ut Personuppgifter till tredje man om det ex.vis rör utredning av brott eller att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Skyddande och gallring av Personuppgifter
Vi verkar kontinuerligt för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. manipulation eller obehörig åtkomst och använder de säkerhetsåtgärder som den fortlöpande tekniska utvecklingen erbjuder.
Vi gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att vi raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

Ändra, radera och granska dina Personuppgifter
Om du önskar kontakt eller om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera oss om detta genom att sända ett meddelande till

Hotell Dannegården
Ivholts Restaurang & Hotell AB
Strandgatan 32
231 62 Trelleborg.

Vår verksamhet ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Vi kommer på din begäran eller om vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till adress ovan och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med oss). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du beställt).